Mức điểm sàn vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng là bao nhiêu?

Mức điểm sàn vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng từ 12,5 đến 16 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Mức điểm sàn vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng từ 12,5 đến 16 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Mức điểm sàn vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng từ 12,5 đến 16 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top