Lùm xùm học phí trường Quốc tế Úc: Bảo vệ "đuổi khéo” phụ huynh

Phụ huynh Trường Quốc tế Úc tập trung phản đối, đề nghị đối thoại vào ngày 22.5. Ảnh: Tuệ Nhi
Phụ huynh Trường Quốc tế Úc tập trung phản đối, đề nghị đối thoại vào ngày 22.5. Ảnh: Tuệ Nhi
Phụ huynh Trường Quốc tế Úc tập trung phản đối, đề nghị đối thoại vào ngày 22.5. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top