Mức học phí gần một tỉ đồng/năm của trường quốc tế có xứng đáng?

Lên top