Học phí gần 800 triệu đồng/năm ở Việt Nam: Học sinh được học những gì?

Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) có mức học phí cao. Ảnh: ISHCMC
Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) có mức học phí cao. Ảnh: ISHCMC
Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) có mức học phí cao. Ảnh: ISHCMC
Lên top