Long An: Hàng ngàn suất ăn miễn phí cho thí sinh nghèo

Chuyện ăn uống cho thí sinh được các nhà trường đặc biệt quan tâm.
Chuyện ăn uống cho thí sinh được các nhà trường đặc biệt quan tâm.
Chuyện ăn uống cho thí sinh được các nhà trường đặc biệt quan tâm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM