Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?