Khuyến khích sinh viên cung cấp thông tin nghi ngờ nhập cảnh trái phép

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Trường Đại học Gia Định. Ảnh: Tuệ Nhi
Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Trường Đại học Gia Định. Ảnh: Tuệ Nhi
Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Trường Đại học Gia Định. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top