COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ tại Tuyên Quang. Ảnh: ĐVCC.
Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ tại Tuyên Quang. Ảnh: ĐVCC.
Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ tại Tuyên Quang. Ảnh: ĐVCC.
Lên top