Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

Cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng trao đổi về việc thiếp lập Khoa Hồi sức cấp cứu và Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hà Tiên   Ảnh:Thanh Linh
Cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng trao đổi về việc thiếp lập Khoa Hồi sức cấp cứu và Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hà Tiên Ảnh:Thanh Linh
Cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng trao đổi về việc thiếp lập Khoa Hồi sức cấp cứu và Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hà Tiên Ảnh:Thanh Linh
Lên top