Không tìm được tiếng nói chung, đối thoại gay gắt về "Công nghệ giáo dục"

Sau buổi đối thoại với Bộ Giáo dục và Đào tạo, "Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại vẫn chưa thể trở thành sách giáo khoa.
Sau buổi đối thoại với Bộ Giáo dục và Đào tạo, "Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại vẫn chưa thể trở thành sách giáo khoa.
Sau buổi đối thoại với Bộ Giáo dục và Đào tạo, "Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại vẫn chưa thể trở thành sách giáo khoa.
Lên top