Lý do khiến sách "Đạo đức - Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Cuốn sách "Đạo đức lớp 1- Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã bị loại sau 2 vòng thẩm định.
Cuốn sách "Đạo đức lớp 1- Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã bị loại sau 2 vòng thẩm định.
Cuốn sách "Đạo đức lớp 1- Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã bị loại sau 2 vòng thẩm định.
Lên top