Khan hiếm sách giáo khoa: Phụ huynh nháo nhác tìm mua, nhà sách chờ nguồn cung

Nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách cho con khi năm học mới đang đến gần. Ảnh: Phan Anh
Nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách cho con khi năm học mới đang đến gần. Ảnh: Phan Anh
Nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách cho con khi năm học mới đang đến gần. Ảnh: Phan Anh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top