Cảnh giác trước chiêu trò nâng giá của “cò” sách giáo khoa

Một số "cò" sách đang chèo kéo phụ huynh mua sách giáo khoa cao gấp đôi giá niêm yết.
Một số "cò" sách đang chèo kéo phụ huynh mua sách giáo khoa cao gấp đôi giá niêm yết.