Học Toán dễ dàng và hứng thú với “Toán tương tác” của cháu gái dòng họ Nguyễn Lân

Ngoài việc thiết kế mô hình học Toán, Nga Nhi còn tự tổ chức lớp và các buổi hội thảo để dạy học sinh cách học Toán bằng công cụ "Toán tương tác".
Ngoài việc thiết kế mô hình học Toán, Nga Nhi còn tự tổ chức lớp và các buổi hội thảo để dạy học sinh cách học Toán bằng công cụ "Toán tương tác".
Ngoài việc thiết kế mô hình học Toán, Nga Nhi còn tự tổ chức lớp và các buổi hội thảo để dạy học sinh cách học Toán bằng công cụ "Toán tương tác".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top