Nhiều học sinh Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic đang học tập, sinh sống ở nước ngoài

GS Ngô Bảo Châu và nhiều học sinh từng đoạt huy chương vàng Olympic hiện đang học tập, làm việc ở nước ngoài.
GS Ngô Bảo Châu và nhiều học sinh từng đoạt huy chương vàng Olympic hiện đang học tập, làm việc ở nước ngoài.
GS Ngô Bảo Châu và nhiều học sinh từng đoạt huy chương vàng Olympic hiện đang học tập, làm việc ở nước ngoài.
Lên top