Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn

Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa TPHCM sẽ tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn. Ảnh: Chân Phúc
Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa TPHCM sẽ tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn. Ảnh: Chân Phúc
Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa TPHCM sẽ tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn. Ảnh: Chân Phúc
Lên top