Độc đáo dự án sáng tạo “Máy đan giỏ” của nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội

Nhóm BK Farmers (ĐH Bách khoa Hà Nội) cùng giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Ngọc Kiên. Ảnh: NVCC
Nhóm BK Farmers (ĐH Bách khoa Hà Nội) cùng giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Ngọc Kiên. Ảnh: NVCC
Nhóm BK Farmers (ĐH Bách khoa Hà Nội) cùng giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Ngọc Kiên. Ảnh: NVCC
Lên top