Học sinh Hà Nội trổ tài nói tiếng Anh, truyền cảm hứng về cởi bỏ rào cản cho phụ nữ

Nguyễn Thu Yến, dù mới học lớp 11 nhưng đã có nhiều thành tích về các hoạt động bảo vệ nữ quyền ở Việt Nam.
Nguyễn Thu Yến, dù mới học lớp 11 nhưng đã có nhiều thành tích về các hoạt động bảo vệ nữ quyền ở Việt Nam.
Nguyễn Thu Yến, dù mới học lớp 11 nhưng đã có nhiều thành tích về các hoạt động bảo vệ nữ quyền ở Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM