Hàng loạt trường đại học bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát chặt chẽ công tác tuyển sinh của các trường. Ảnh minh họa: Trần Vương.
Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát chặt chẽ công tác tuyển sinh của các trường. Ảnh minh họa: Trần Vương.
Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát chặt chẽ công tác tuyển sinh của các trường. Ảnh minh họa: Trần Vương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM