Hà Nội điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp khối THPT từ ngày 6.12

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch mở cửa trường THPT từ 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch mở cửa trường THPT từ 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch mở cửa trường THPT từ 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top