Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.