Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM