Tăng lương cho giáo viên: “Nhà nghèo” phải biết căn cơ!

Một lớp học tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Ảnh: kenh14.vn
Một lớp học tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Ảnh: kenh14.vn
Một lớp học tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Ảnh: kenh14.vn
Lên top