Giáo viên Hà Nội tố bị bớt xén hàng tỉ đồng: Tiền vào túi ai?

Một tiết hoc của học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Một tiết hoc của học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.