Giáo viên Hà Nội tố bị bớt xén hàng tỉ đồng: Tiền vào túi ai?

Một tiết hoc của học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Một tiết hoc của học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Một tiết hoc của học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.