Giáo viên mặc váy đỏ, nhảy vui nhộn cùng học sinh giữa sân trường