Giải tán phòng Giáo dục: Quan điểm trái chiều từ các nguyên lãnh đạo Bộ GDĐT