Infographic: Phòng giáo dục đang làm nhiệm vụ gì mà bị đề xuất "giải tán"

Đề xuất giải tán phòng giáo dục cấp quận/huyện của thầy Bùi Nam đăng tải trên giaoduc.net đang gây xôn xao dư luận. Vậy hiện nay, những phòng giáo dục cấp quận/huyện này có chức năng và nhiệm vụ gì?

 
 

Infographic