Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới

Nhiều trường sẽ tổ chức cho học sinh khai giảng trong lớp, hạn chế tập trung đông người tại sân trường. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường sẽ tổ chức cho học sinh khai giảng trong lớp, hạn chế tập trung đông người tại sân trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường sẽ tổ chức cho học sinh khai giảng trong lớp, hạn chế tập trung đông người tại sân trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top