Đà Nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từng phần, từ tháng 9.2020

Đà Nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, vừa thực hiện Chỉ thị 16, vừa thực hiện Chỉ thị 19. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, vừa thực hiện Chỉ thị 16, vừa thực hiện Chỉ thị 19. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, vừa thực hiện Chỉ thị 16, vừa thực hiện Chỉ thị 19. Ảnh: Thùy Trang
Lên top