Điểm xét tuyển năm 2018 của ĐH Kỹ thuật Công nghiệp: Từ 13,5 điểm trở lên

Dự kiến 5.8, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố chiểm chuẩn năm 2018.
Dự kiến 5.8, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố chiểm chuẩn năm 2018.
Dự kiến 5.8, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố chiểm chuẩn năm 2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM