Thông tin mới về điểm chuẩn năm 2018 của các trường đại học trên cả nước

Từ 5.8 các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 5.8 các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 5.8 các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn 2018. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM