Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng nghìn nguyện vọng rút khỏi Đại học Bách Khoa, điểm chuẩn sẽ thay đổi như thế nào?

PGS.TS Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn.
PGS.TS Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Huyên Nguyễn.