Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp cao nhất là 29,2 điểm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp cao nhất là 29,2 điểm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp cao nhất là 29,2 điểm. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Lên top