3 trường đại học tại TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2021

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào đại học. Ảnh: GDU
Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào đại học. Ảnh: GDU
Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào đại học. Ảnh: GDU
Lên top