Điểm chuẩn của trường thành viên ĐH quốc gia Hà Nội: Có thể tăng 4 điểm

Điểm chuẩn năm 2020 vào các khoa trực thuộc, trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội dự báo sẽ tăng từ 2-4 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn năm 2020 vào các khoa trực thuộc, trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội dự báo sẽ tăng từ 2-4 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn năm 2020 vào các khoa trực thuộc, trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội dự báo sẽ tăng từ 2-4 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top