Đề xuất nghỉ học ngày thứ Bảy: Chuyên gia kiến nghị để các trường tự bố trí lịch học

GS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho rằng không nên quy định học sinh được nghỉ ngày thứ Bảy mà nên để các trường tự bố trí lịch học phù hợp với chuẩn đầu ra.
GS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho rằng không nên quy định học sinh được nghỉ ngày thứ Bảy mà nên để các trường tự bố trí lịch học phù hợp với chuẩn đầu ra.
GS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho rằng không nên quy định học sinh được nghỉ ngày thứ Bảy mà nên để các trường tự bố trí lịch học phù hợp với chuẩn đầu ra.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM