Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Chất lượng giáo dục đâu phải ở chỗ học tăng ca, tăng ngày!

Học sinh phổ thông đang thực sự bị quá tải. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh phổ thông đang thực sự bị quá tải. Ảnh: Hải Nguyễn.