Đề xuất đưa ngôn ngữ lập trình thành môn học bắt buộc ở cấp phổ thông

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất đưa ngôn ngữ lập trình thành môn học bắt buộc ở cấp phổ thông. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất đưa ngôn ngữ lập trình thành môn học bắt buộc ở cấp phổ thông. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất đưa ngôn ngữ lập trình thành môn học bắt buộc ở cấp phổ thông. Ảnh: Thế Đại
Lên top