Lớp học đặc biệt của những đứa trẻ “khôi ngô” chưa một lần đến trường

Nhóm tình nguyện mở lớp học tình thương Rạch Ông giúp các em không được đến trường cũng có thể biết chữ. Ảnh TK.
Nhóm tình nguyện mở lớp học tình thương Rạch Ông giúp các em không được đến trường cũng có thể biết chữ. Ảnh TK.
Nhóm tình nguyện mở lớp học tình thương Rạch Ông giúp các em không được đến trường cũng có thể biết chữ. Ảnh TK.
Lên top