Đề nghị thành lập Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm Hà Nội

Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)
Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)