Bất thường thu chi tài chính Trường THPT Ngô Thì Nhậm: Lập biên bản “khống” đối phó với kiểm tra?