Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội): Hàng chục tỉ đồng thu, chi không đúng quy định, để ngoài sổ sách

Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội). Ảnh: ĐN
Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội). Ảnh: ĐN
Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội). Ảnh: ĐN