Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi Giáo dục công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Thí sinh ở Quảng Nam tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Thí sinh ở Quảng Nam tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Thí sinh ở Quảng Nam tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Lên top