Gần 900.000 sĩ tử bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi đặc biệt chưa từng có

Thí sinh sẽ làm bài thi môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc tổ hợp Khoa học xã hội vào sáng 10.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh sẽ làm bài thi môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc tổ hợp Khoa học xã hội vào sáng 10.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh sẽ làm bài thi môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc tổ hợp Khoa học xã hội vào sáng 10.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top