Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Vật lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh được yêu cầu tháo khẩu trang để kiểm tra, sau đó sẽ phải tiếp tục đeo khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh được yêu cầu tháo khẩu trang để kiểm tra, sau đó sẽ phải tiếp tục đeo khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh được yêu cầu tháo khẩu trang để kiểm tra, sau đó sẽ phải tiếp tục đeo khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top