Công an vào cuộc vụ hiệu trưởng bị tố lạm dụng hàng chục học sinh nam

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn - nơi hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục học sinh.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn - nơi hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục học sinh.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn - nơi hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục học sinh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top