Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng dạy thêm

Nhiều địa phương ra "tối hậu thu" để siết chặt tình trạng học thêm dạy thêm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương ra "tối hậu thu" để siết chặt tình trạng học thêm dạy thêm. Ảnh: Hải Nguyễn