Cấm giáo viên mang học sinh về nhà riêng dạy thêm

Nhiều địa phương ra "tối hậu thu" để siết chặt tình trạng học thêm dạy thêm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương ra "tối hậu thu" để siết chặt tình trạng học thêm dạy thêm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương ra "tối hậu thu" để siết chặt tình trạng học thêm dạy thêm. Ảnh: Hải Nguyễn