Quản lý dạy thêm: Ngồi mát ăn bát vàng

Trường THPT Bình Long trong năm học 2015-2016 đã phải nộp hơn 60 triệu tiền "quản lý và cấp phép" dạy thêm về Sở GD-ĐT Bình Phước. Ảnh: PV
Trường THPT Bình Long trong năm học 2015-2016 đã phải nộp hơn 60 triệu tiền "quản lý và cấp phép" dạy thêm về Sở GD-ĐT Bình Phước. Ảnh: PV