Tăng lương giáo viên, có chấm dứt được dạy thêm - học thêm?

Việc học thêm nên xuất phát từ nhu cầu của học sinh, chứ không nên "ép buộc".  Ảnh minh họa: Trần Vương
Việc học thêm nên xuất phát từ nhu cầu của học sinh, chứ không nên "ép buộc". Ảnh minh họa: Trần Vương
Việc học thêm nên xuất phát từ nhu cầu của học sinh, chứ không nên "ép buộc". Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top