Bộ GDĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: T.L
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: T.L
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: T.L
Lên top