Nhiều lo lắng về chậm công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới

Sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn chưa được công khai về nội dung và giá cả để phụ huynh, học sinh có thể so sánh với sách giáo khoa hiện hành (ảnh minh họa). 
Ảnh: Hải Nguyễn
Sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn chưa được công khai về nội dung và giá cả để phụ huynh, học sinh có thể so sánh với sách giáo khoa hiện hành (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn
Sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn chưa được công khai về nội dung và giá cả để phụ huynh, học sinh có thể so sánh với sách giáo khoa hiện hành (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top